Hjem

Varsel om generalforsamling 2017

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag.

Dato for møte: Onsdag 29.03.2017

Frist for innmelding av saker: Fredag 10.03.2017

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Presisering av ordensreglene m.v.

Kjære nabo i Øvre Malmvegen borettslag!

Vi ønsker alle å ha et trivelig bomiljø i borettslaget og oppfordrer derfor alle til å bidra til ro og orden, til felles glede og nytte!

Styret i Øvre Malmvegen borettslag mottar dessverre jevnlig klager fra beboere som sjeneres av støy fra sine naboer. Styret ser det derfor nødvendig å påminne om følgende: 

Det skal alltid være ro i leilighetene fra kl. 23:00 til kl. 07:00. 

Oppussing, boring, banking eller andre aktiviteter som medfører høyt lydnivå skal ikke forekomme før kl 08:00 og etter kl 20:00 på ukedager. Heller ikke før kl 08:00 og etter kl 15:00 på lørdager eller på søn- og helligdager i sin helhet.