Hjem

Informasjonsmøte om plan 1794 - Øvre Kroken

I samarbeid med Kroken Bydelsråd og etter forespørsel fra Blåkollen Borettslag inviterer BONORD til informasjonsmøte om ovennevnte plan. Informasjonsmøtet finner sted i Kroken kirke tirsdag 11. november 2014 kl. 19.15.

Tilstede fra utbygger vil være adm. dir Svein Dalsbø og sivilarkitekt Sigrid Rasmussen fraAspian Viak. Det vil bli gitt en kort presentasjon av prosjektet, samt anledning til spørsmål og kommentarer.

Lenke til planen hos Tromsø kommune.

Krokelva brl stenger gjennomkjørsel

Styret i Krokelva borettslag har idag informert Granittveien borettslag og Øvre Malmveien borettslag om at veien ned mot deres borettslag vil bli stengt ved bruk av betongelement i nærmeste fremtid. De vil bestille dette elementet i slutten av neste uke, med forventet levering uken deretter. Årsaken er angivelig at beboere i Krokelva har sett seg mett på all trafikken som kommer ned den private veien mot deres eiendom.

Vårrydding

Det er bestilt to nye avfallscontainere som kommer tirsdag ettermiddag 03.06.2014 og blir til torsdag formiddag 05.06.2014.

Onsdag 04.06.2014 er det utedag med rydding  av plen etc. fra 18.00 til 21.00. Vel møtt.

Nytt styre valgt

På generalforsamlingen 15.05.2014 ble det valgt nytt styre for borettslaget. Styresammensetningen finnes i lenken "Styret/vaktmester" i hovedmenyen.

Avfallscontainere våren 2014

Som vanlig på denne tiden vil borettslaget leie inn avfallscontainere slik at beboere kan få anledning til å kaste restavfall i leiligheter og boder, som ellers ikke kan kastes i vanlig sortert avfall. Containere vil bli utplassert fra 14. til 16. mai. Benytt anledningen til en vårrengjøring i boder/leiligheter/uteområder!