Hjem

Ny utvidet avtale med Canal Digital

Styret i ØMB har vedtatt å inngå en avtale om Komplett Mini fra Canal Digital. Dette inkluderer også tilgang til underholdningstjenester fra T-WE, som bl.a. gir mulighet for å starte direktesendte programmer forfra og hente programmer fra arkiv. Nye TE-W-opptaksbokser vil bli installert i hver leilighet, og de gamle boksene fjernet. De som har internettilkobling via Canal Digital, vil også få nye modem. Installasjonen vil starte så snart teknisk utstyr er tilgjengelig, og det er usikkert om det kan skje før jul. Les mer om T-WE her.

Ny parkeringsordning

Det vil i løpet av kort tid bli innført nye parkeringsregler for uteparkeringen nord for nr 86. Følgende tiltak blir gjennomført:

1. Parkeringsplassen blir skiltet med at parkering kun er tillatt for beboere og besøkende med parkeringsbevis.
2. Alle som ikke har parkeringsplass inne, vil få utdelt parkeringsbevis både for beboer og besøkende.

Med dette håper vi å få til en bedre løsning, hvor parkeringsplasser ikke blir opptatt av andre enn beboere og besøkende til borettslaget.

Vårrydding

Styret inviterer til vårrydding onsdag 29.05.13 fra kl 18:00. Vanlig rydding/kosting av uteområdene. Søppelcontainere er ankommet for de som ønsker å kvitte seg med avfall fra boder/leiligheter etc.

Dugnad og avfallscontainere

Som vanlig vil borettslaget leie inn avfallscontainere slik at beboere kan få anledning til å kaste restavfall i leiligheter og boder, som ellers ikke kan kastes i vanlig sortert avfall. Samtidig planlegges en dugnad for å rydde bort søppel på eiendommen. Det ligger fortsatt så mye snø enkelte plasser at containere først vil bli bestilt etter pinsen.

Vedtak på generalforsamlingen 2013

Ordinær generalforsamling 2013 ble avholdt 25. april, med 18 frammøtte. Referat vil bli sendt samtlige beboere. Dette er kortversjonen av vedtak i de sakene som var til behandling:

*Styrets årsberetning - enstemmig godkjent

*Årsregnskap 2012 - enstemmig godkjent

*Budsjett 2013 - enstemmig godkjent

*Vedtektsendringer -  enstemmig godkjent