Hjem

Skifte av batterier/slukkeutstyr

Det er i år 5 år siden forrige store kontroll av slukkeutstyr i leilighetene. Styret har besluttet at apparater som passerer 5 år siden forrige kontroll skal ha ettersyn/vedlikehold, mens apparater som passerer 10 år siden kontroll skal byttes ut. Majoriteten av slokkeapparater er av pulvertype, som nå vil bli byttet til skum. Dette pga at skum reduserer sekundærskadene og er lettere å ha kontroll på ved bruk.

Vaktmester vil i løpet av de neste ukene bytte batterier i samtlige røykvarslere i alle leiligheter. De som ikke ønsker at vaktmester låser seg inn i leiligheten, bes gi beskjed om dette, slik at batterier kan bli utdelt på annen måte. Telefon vaktmester: 91 62 28 84. 

Endring av girospesifikasjoner

Fra og med 2013 vil giro for felleskostnader utstedt av TBBL bli endret. Nytt er at alle andeler vil få en spesifikasjon av renter og avdrag på fellesgjeld som egne linjer på giroen. Fra før er det vedtatt at eksisterende dugnadsordning skal avvikles fra 2013, slik at denne posten faller bort. Vask av oppganger, som tidligere har vært spesifisert på fakturaen, vil også inngå i felleskostnadene, siden dette er noe som betales av alle.