Hjem

Parkeringsplass stengt

Fra tirsdag 20.09.2016 til fredag 30.09.2016 kan det ikke parkeres på utendørs parkeringsplass.

Parkering på fotballbanen nedenfor nr 98/100 eller langs veien.

Presisering av ordensreglene

3. Bruk av egen leilighet og vedlikehold

a) Det skal alltid være ro i leilighetene fra kl 2300 til kl 0700. I dette tidsrommet skal det ikke forekomme høylytt stemme- eller apparatbruk av beboere eller besøkende. Radio, TV, stereoanlegg mv. skal alltid benyttes hensynsfullt og avdempet. Oppussing, boring, banking, hobbyarbeider eller andre aktiviteter som medfører høyt lydnivå skal ikke forekomme før kl 0800 og etter kl 2000 på ukedager. Heller ikke før kl 0800 og etter kl 1500 på lørdager eller på søn- og helligdager i sin helhet.

b) Alle rom skal være passe oppvarmet slik at vannledninger ikke fryser. Skade og vedlikehold på sanitær/- eller elektrisk opplegg er borettshaveren ansvarlig for. Borettshaverne er også ansvarlig for ubetenksom omgang med vann.

Dugnad 24. mai kl 1800

Plan for dugnad 24. mai:

  • Raking av plener
  • Rive sklie som skal bort fra lekeplassen
  • Måke grusen i enden av stien ned fra bussholdeplassen tilbake på plass
  • Se på om man kan sette i stand den lille støttemuren mot bommen

I forbindelse med dugnaden vil det også komme containere som beboerne kan benytte til å kaste oppsamlet avfall.

Servering av kaffe og litt å bite i på solplatten etter dugnaden.

Varsel om generalforsamling 2016

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i Øvre Malmveien Borettslag.

 

Dato for møte: Onsdag 27.04.2016

 

Frist for innmelding av saker: Fredag 08.04.2016

 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.
Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.